ศปถ. บูรณาการสร้างการสัญจรปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

ข่าวทั่วไป Friday December 14, 2018 10:43 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--14 ธ.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยง 3 ด้าน ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิต คือ ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย พร้อมกำหนด 6 มาตรการหลัก และ 1 มาตรการเสริมลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ เพื่อสร้างการสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ให้เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความปลอดภัย
นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ รัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน จึงได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"
โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการลดปัจจัยเสี่ยงจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยง 3 ด้าน ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิต คือ ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย พร้อมกำหนด 6 มาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่
1. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมเพิ่มความเข้มข้นดำเนินมาตรการทางสังคมและชุมชน ผ่านกิจกรรม นำร่องลดอุบัติเหตุ"1 จังหวัด 1 อำเภอปลอดภัย"
2. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม มุ่งแก้ไขจุดเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อมริมทางปลอดภัย พร้อมจัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
3. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ โดยคุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท
4. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ เน้นการเตรียมพร้อมด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการสื่อสาร
การเชื่อมโยงการแจ้งเหตุ การส่งต่อผู้บาดเจ็บที่รวดเร็วและเข้าถึงทุกพื้นที่
5. มาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ มุ่งตรวจสอบความปลอดภัยของเส้นทางสัญจรทางน้ำ เรือโดยสาร ท่าเทียบเรือ และความพร้อมของอุปกรณ์นิรภัย
6. มาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยกำหนดแผนปฏิบัติการเหมาะสมกับและสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ได้กำหนดมาตรการเสริมลดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอำเภอที่มีสถิติอุบัติเหตุสูง ให้วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อชี้เป้าปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุได้ตรงจุด รวมถึงกำหนดแนวทางการกรณีเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตให้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทุกราย อีกทั้งกำหนดมาตรการเสริมลดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอำเภอที่มีสถิติอุบัติเหตุสูง (อำเภอสีแดงและสีส้ม) ให้วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อชี้เป้าปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุได้ตรงจุด รวมถึงเข้มงวดการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ กรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ เพื่อสร้างการสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ให้เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความปลอดภัย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ