คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แสดงผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 15:41:28 น.
กรุงเทพฯ--18 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สู้ศึก ศิลป์จารุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เจ้าของผลงานและนายวีรวัฒน์ บุญยิ่งเหลือ นักวิชาการ นายบุญส่ง ดวงเพชร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี นำเสนอหลักการทำงานของระบบโรงเรือนควบคุมอุตโนมัติ เพื่อสืบหาข้อมูลที่แท้จริงในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูกพืชและสัตว์ ระบบการของโรงเรือนเพื่อสืบค้นข้อมูลที่แท้จริง ให้มีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ โดยสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ได้ ความต้องการแสง ความชื้นในดิน และการให้น้ำ โดยมีระบบภายใน มีระบบถ่ายทอด สามารถสำรวจความเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ มองเห็นการเจริญเติบโตได้ตลอดเวลา มีระบบบันทึกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นเรียลไทม์และสามารถสั่งการทำงานโดยใช้เสียง หรือกดปุ่มได้โดยผ่านแอปพิเคชั่นบนมือถือยิ่งประโยชน์ให้ผู้ขายพืชผลการเกษตรสามารถกำหนดราคาขายล่วงหน้าได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง