ผู้พิพากษา สมาชิกสภาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) พร้อมคณะผู้แทนจากสำนักงานศาลปกครอง เข้าเยี่ยมคารวะประธานกรรมการ ป.ป.ช.

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 17:18:20 น.
กรุงเทพฯ--18 ธ.ค.--สำนักงาน ป.ป.ช.

เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 คุณอลิกิ ปาสิปูลาริดู (Ms. Aliki Pasipoularidou) ผู้พิพากษา สมาชิกสภาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) พร้อมคณะผู้แทนจากสำนักงานศาลปกครอง ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะประธานกรรมการ ป.ป.ช. และหารือข้อราชการร่วมกัน โดยมีผู้บริหารจากสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)

การพบกันในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเยือนสำนักงานศาลปกครองไทย ตามโครงการแลกเปลี่ยนตุลาการของสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SUPREME ADMINISTRATIVE JURISDICTIONS: IASAJ) ประจำปี 2561 เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการศาลระหว่างประเทศสมาชิกในสมาคมฯ โดยคณะผู้แทนจากสำนักงานศาลปกครอง นำโดย นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการฯ นายยุทธนา ศรีตระกูล ที่ปรึกษาสำนักงานฯ นายก้องภพ สุขกิจบำรุง ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์ รองเลขาธิการฯ นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับและหารือข้อราชการและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้พิพากษา สมาชิกสภาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิกยังได้แสดงความสนใจเกี่ยวกับลักษณะคดีที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมทางการเงิน และบทลงโทษผู้กระทำผิดในคดีทุจริต พร้อมทั้งชื่นชมการดำเนินงานคดีทุจริตผ่านสนธิสัญญาความร่วมมือทางอาญา (Mutual Legal Assistance Treaties: MLATs) และการเป็นองค์กรอิสระของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้กล่าวถึงกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านการปราบปรามการทุจริต ที่มีความเข้มงวดมากขึ้นต่อผู้กระทำความผิดฐานทุจริต ตลอดจนภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตที่มีการบรรจุหลักสูตรต่อต้านการทุจริตในระบบการศึกษาของประเทศไทย เพื่อเป็นการให้ความรู้และปลูกฝังค่านิยมของสังคมสุจริตและสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงการบูรณาการงานด้านความยุติธรรมระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงานศาลปกครอง ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีการทำงานใกล้ชิดกันเสมอมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง