สพร.23ปัตตานี รณรงค์ลดอุบัติเหตุถนนในเทศกาลปีใหม่ 2562

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 09:21:29 น.
กรุงเทพฯ--28 ธ.ค.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

ปัตตานี รณรงค์ลดอุบัติเหตุถนนในเทศกาลปีใหม่....วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายเชาวฤทธิ์ รัตนรังษี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุถนนในเทศกาลปีใหม่ โดยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561 พร้อมได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้ตั้งจุดบริการประชาชน ตรวจ เช็ค ซ่อม รถยนต์และจักรยานยนต์ฟรี ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 61 - 2 มกราคม 2562 ณ บริเวณจุดตรวจแยกดอนยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง