สพร.12 สงขลา ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดสงขลา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 16:55:14 น.
กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

สพร.12 สงขลา ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดสงขลา เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่4 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ตามที่ นายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ธุรกันดาร ห่างไกล ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงสุขภาพด้านต่างๆ กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆเข้าให้บริการ โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีภารกิจด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ร่วมบูรณาการ นำกิจกรรมการแนะนำอาชีพและบริการตัดผมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ฟรี โดยกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรตำรวจจังหวัดสงขลา ซึ่งกำลังดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 7-11 ม.ค. 2562 เป็นการเพิ่มทักษะประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรมและบริการแก่ประชาชนฟรี เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง