ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร ฝึกอบรมช่างตัดผม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 16 มกราคม 2562 14:43:23 น.
กรุงเทพฯ--16 ม.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

วันที่ 16 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ(ข้าราชการตำรวจ) สาขา ช่างตัดผมชายพื้นฐาน ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 จำนวน 18 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน ณ ห้องฝึกอบรม สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง