สทส.ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยลงพื้นชุมชนเขาหลักจัดการระบบน้ำต่อยอดอาชีพ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 12:06:36 น.
กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง จัดโครงการการจัดการน้ำใช้ในการบริโภคในสถานที่ผลิตเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำน้ำที่สะอาดไปใช้ในการผลิตกล้วยฉาบได้อย่างถูกสุขลักษณะเพื่อสามารถนำไปขอเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ และจะได้นำไปวางขายเพื่อเสริมรายได้และนำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในขุมชนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง