ผู้บริหาร ม.อ.ตรัง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ทรงร่วมงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 15:16:18 น.
กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และตัวแทนผู้บริหาร ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ในการนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้มีโอกาสจัดซุ้มอาหารในงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำ โดยวิทยาเขตตรัง ได้นำหมูย่างเมืองตรัง จากร้านโกแก่ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สนับสนุนการจัดเลี้ยงฯ ในครั้งนี้ด้วย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง