ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ(โคกหนองนาโมเดล จ.กำแพงเพชร)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 15:18:24 น.
กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โคก หนอง นา โมเดล และบรรยายพิเศษ เรื่อง"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์การเรียนรู้ศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง