ข่าวอินโฟเควสท์
20:53 สหรัฐเผยตัวเลขเริ่มต้นสร้างบ้านต่ำสุดรอบเกือบ 2 ปีในเดือนมี.ค.   กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านลดลง 0.3% ในเดือนมี.ค.…
20:19 "นิสสัน"บริจาคเงิน 100,000 ยูโรซ่อมแซมบูรณะมหาวิหารน็อทร์-ดาม   บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เปิดเผยในวันนี้ว่า บริษัทจะบริจาคเงินจำนวน 100,000 ยูโรสำ…
20:01 ชายชรา 87 ปีขับรถชนคนตาย 2 คน บาดเจ็บ 8 คนในญี่ปุ่น   ตำรวจญี่ปุ่นเปิดเผยว่า หญิงสาวคนหนึ่ง และบุตรสาวได้เสียชีวิตจากการถูกรถยนต์ชนที่ทางม้าลาย…
19:46 ไต้หวันห้ามหน่วยงานรัฐบาลใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมที่เป็นภัยต่อความมั่นคง   รัฐบาลไต้หวันออกแถลงการณ์ในวันนี้ สั่งห้ามหน่วยงานรัฐบาลใช้บริการ หรืออุป…
19:25 ดอลลาร์ปรับตัวแคบต่ำกว่า 112 เยน ท่ามกลางซื้อขายเงียบเหงา   ดอลลาร์ปรับตัวแคบต่ำกว่าระดับ 112 เยน ท่ามกลางการซื้อขายที่เงียบเหงา ขณะที่หลายตลาด…

การกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

ข่าวหุ้น-การเงิน ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 13:47:06 น.
กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า มีการประกอบธุรกิจประเภทการให้กู้ยืมเงินโดยมีทะเบียนรถเป็นประกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการสินเชื่อในเวลาฉุกเฉินได้ กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นสมควรให้มีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ได้รับการบริการจากผู้ประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

กระทรวงการคลังจึงได้ออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่58(เรื่องสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ) (ฉบับที่3) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีสาระสำคัญประการหนึ่ง คือ กำหนดให้ "การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ" หมายความถึง การให้กู้ยืมเงินที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับอยู่ในวันที่ประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้มีผลใช้บังคับถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปจะต้องยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันสามารถยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ5แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 (เรื่องสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ) ลงวันที่ 4ตุลาคม 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้อีกทางหนึ่งด้วย

อนึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องภัทรรวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงได้ที่ https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Publications/Pages/CarFinance.aspx ภายในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ก่อน 16.00 น. หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ทีมความเสี่ยงด้านเครดิตฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงินโทรศัพท์ 0-2283-5837 โทรสาร 0-2283-5938 หรือE-mail: FPGCreditRiskTeam@bot.or.th

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 022739020ต่อ3209
ข่าวที่เกี่ยวข้อง