ข่าวอินโฟเควสท์
13:08 เลือกตั้ง'62: "ซูเปอร์โพล"พบคนส่วนใหญ่กังวลต่อความวุ่นวายช่วงเลือกตั้ง แต่ก็ยังมีความตั้งใจที่จะออกไปเลือกตั้ง   ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำน…
12:26 MGT จ่ายปันผล 0.06 บ./หุ้น ขึ้น XD 12 มี.ค.   เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 15 ก.พ. 2562 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงิ…
11:55 เลือกตั้ง'62: "สมศักดิ์"ลั่นพร้อมเลือกตั้งเต็มสูบทั้งคน-นโยบาย พร้อมระบุไม่ตอบโต้ใคร-ให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์   นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานคณ…
11:32 โฆษกกระทรวงตปท.สหรัฐขอถอนตัวจากการเสนอชื่อเป็นทูตสหรัฐประจำ UN   กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยว่า นางเฮทเธอร์ เนาเอิร์ต โฆษกกระทรวงการต่า…
11:17 CPR จ่ายปันผล 0.16 บ./หุ้น พร้อมปันผลพิเศษ 1.00 บ./หุ้น ขึ้น XD 28 ก.พ.   เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 15 ก.พ. 2562 ชนิ…

การกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

ข่าวหุ้น-การเงิน ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 13:47:06 น.
กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า มีการประกอบธุรกิจประเภทการให้กู้ยืมเงินโดยมีทะเบียนรถเป็นประกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการสินเชื่อในเวลาฉุกเฉินได้ กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นสมควรให้มีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ได้รับการบริการจากผู้ประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

กระทรวงการคลังจึงได้ออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่58(เรื่องสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ) (ฉบับที่3) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีสาระสำคัญประการหนึ่ง คือ กำหนดให้ "การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ" หมายความถึง การให้กู้ยืมเงินที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับอยู่ในวันที่ประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้มีผลใช้บังคับถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปจะต้องยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันสามารถยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ5แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 (เรื่องสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ) ลงวันที่ 4ตุลาคม 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้อีกทางหนึ่งด้วย

อนึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องภัทรรวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงได้ที่ https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Publications/Pages/CarFinance.aspx ภายในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ก่อน 16.00 น. หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ทีมความเสี่ยงด้านเครดิตฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงินโทรศัพท์ 0-2283-5837 โทรสาร 0-2283-5938 หรือE-mail: FPGCreditRiskTeam@bot.or.th

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 022739020ต่อ3209
ข่าวที่เกี่ยวข้อง