ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ ลงนาม 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 17:47:23 น.
กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--ซีพี ออลล์

นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ (ที่ 6 จากซ้าย) รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (EEC) สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รวม 7 แห่ง เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยโครงการนี้ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนของซีพี ออลล์ และเป็นไปตามปณิธาน "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน" ณ ห้องกมลรำลึก อาคารธาราสาทร ชั้น 20 เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง