ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ล่าสุด

งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ที่สมุทรปราการเปิดแล้วสุดคึกคัก

9 ธ.ค. 62 16:59 น. –ThaiPR.net นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562... อ่านต่อ

มรธ.จัดอบรม-ประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

28 พ.ย. 62 14:04 น. –ThaiPR.net คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 1 หัวข้อ... อ่านต่อ

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน มรธ.

21 พ.ย. 62 11:42 น. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี... อ่านต่อ

รองปลัดกทม.ร่วมประชุม “โครงการประชุมทำแผนพัฒนาท้องถิ่น”

29 ต.ค. 62 15:40 น. –ThaiPR.net สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัด "โครงการประชุมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตอนุรักษ์เมืองเก่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศา... อ่านต่อ

มรธ. จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา

29 ต.ค. 62 10:51 น. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา... อ่านต่อ

ม.ราชภัฏธนบุรี คว้าอันดับ 1 ITA ปี62 สำนักงาน ป.ป.ช. เผยผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน...

18 ต.ค. 62 17:14 น. –ThaiPR.net สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านต่อ

โบว์ลิ่งเพื่อการศึกษา

11 ต.ค. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รรท. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แถลงข่าวการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม ณ บลูโอ... อ่านต่อ

ครบรอบ 71 ปี

17 ก.ค. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงาน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 71 ปี... อ่านต่อ

แสดงความยินดี

6 ก.ค. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการสภาและคณาจารย์มหาวิทยาลัย... อ่านต่อ

ช่างภาพการเมืองมอบทุน

20 พ.ค. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ อลงกรณ์ พลบุตร ประธานมอบทุนการศึกษาบุตร ธิดา สมาชิก ชมรมช่างภาพการเมือง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกัปตันสะอาด ศบศาตราศร เมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด ดร.วิชัย... อ่านต่อ

สนับสนุนทุนการศึกษา

18 พ.ค. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมืองรับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท จาก กัปตันสะอาด ศบศาตราศร ตัวแทน เฉลิม อยู่วิทยา กก.ผจก. บริษัท สยาม ไวเนอรี่... อ่านต่อ

ยินดีกับเพื่อนร่วมรุ่น

29 เม.ย. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ สนั่น อังอุบลกุล ประธานหลักสูตรสายสัมพันธ์ ไทย จีน แสดงความยินดีกับ วิชัย ปิยวรรณวงศ์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก... อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดี

26 เม.ย. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาการอธิการบดีฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์... อ่านต่อ

ยินดีกับความสำเร็จ

20 เม.ย. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ สุเมธ เลอสุมิตรกุล และ มัลลิกา แสนภักดี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์ และ ดร.วิชัย กุลวุฒิวิลาศ... อ่านต่อ

ข่าวภูมิภาค: ร่วมยินดี

20 เม.ย. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า สุเมธ เลอสุมิตรกุล และ มัลลิกา แสนภักดี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์ และ ดร.วิชัย กุลวุฒิวิลาศ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ ลงนาม 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม

21 ม.ค. 62 17:47 น. –ThaiPR.net นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ (ที่ 6 จากซ้าย) รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (EEC) สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์... อ่านต่อ

มรธ. ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่...

17 ก.ย. 61 10:59 น. –ThaiPR.net วันที่ 16 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร... อ่านต่อ

สัมมนาสารพัน: DRU MINI-HALF MARATHON

29 ส.ค. 61 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และท่านที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย สมัครเข้าร่วมโครงการเดิน วิ่งการกุศล "DRU MINI HALF MARATHON"... อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “DRU MINI-HALF MARATHON”...

22 ส.ค. 61 11:32 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและท่านที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย สมัครเข้าร่วมโครงการเดิน วิ่งการกุศล "DRU MINI HALF MARATHON"... อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการเดินวิ่งการกุศล “DRU MINI-HALF MARATHON”...

22 ส.ค. 61 10:48 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและท่านที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย สมัครเข้าร่วมโครงการเดิน วิ่งการกุศล "DRU MINI HALF MARATHON"... อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 70 ปี แห่งความภาคภูมิ

13 ก.ค. 61 10:42 น. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 70 ในช่วงเช้ามหาวิทยาลัยได้ประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช... อ่านต่อ

ภาพข่าว: มรธ.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

4 พ.ค. 61 10:07 น. –ThaiPR.net ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำคณะผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต... อ่านต่อ

ภาพข่าว: มรธ. จัดอบรมการทำผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 5

30 เม.ย. 61 12:21 น. –ThaiPR.net คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี จัดโครงการอบรมเรื่อง "การทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านในครั้งเด... อ่านต่อ

นักศึกษา มรภ.ธนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Fusion K-Food Challenge...

4 เม.ย. 61 13:03 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.เกยุราภรณ์ คลองสังวาลย์ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... อ่านต่อ

ภาพข่าว: คณะนักศึกษา ม.ราชภัฏธนบุรี เยี่ยมชมรายการ คุยข่าว 10 โมง

7 มี.ค. 61 16:12 น. –ThaiPR.net เป้ ภาณุพงศ์ กรรณาธิกรณ์ และ หญิง นราวัลย์ จันทร์เจริญ พิธีกรรายการ คุยข่าว 10 โมง ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์... อ่านต่อ


ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ก่อน 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 16:12 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ