บริจาคเงินช่วยช้าง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 17:54:48 น.
กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ช่วยช้าง....

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 น.สพ.ทวีโภค อังควานิช ผู้จัดการ ส่วนอนุรักษ์ช้างลำปาง สถาบัน คชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) รับมอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท จากการจัดกิจกรรม "วิ่ง เคียงคู่ช้าง ฮาล์ฟมาราธอน 2018 – Share for Chang 2018" โดยมี นางสาวมาลาตี จันทรเมธากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสซีส อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงิน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการดูแล รักษา ช้างป่วย ที่เข้ารับการรักษา ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง