“ไทคอน” เปลี่ยนชื่อองค์กรใหม่ ภายใต้แบรนด์ระดับนานาชาติ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ

ข่าวเศรษฐกิจ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 15:13 น. —ThaiPR.net

“ไทคอน” เปลี่ยนชื่อองค์กรใหม่ ภายใต้แบรนด์ระดับนานาชาติ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ

"ไทคอน" เผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา อนุมัติให้มีการเปลี่ยนชื่อและแบรนด์ของบริษัทไทคอน อย่างเป็นทางการ โดยบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) จะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตลอดจนเปลี่ยนชื่อย่อสัญลักษณ์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็น "FPT" และเริ่มต้นดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติ 'เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้' ทั้งนี้ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จะเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด บริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5 ประเภท ในประเทศต่างๆ ได้แก่ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ยุโรป จีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยเตรียมแผนเดินหน้ารุกขับเคลื่อนองค์กรโดยผสานความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ผ่านเครือข่ายธุรกิจระดับนานาชาติของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ มุ่งเป้าขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค

“ไทคอน” เปลี่ยนชื่อองค์กรใหม่ ภายใต้แบรนด์ระดับนานาชาติ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ

นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด เผยว่า "ผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มบริษัทไทคอนซึ่งเป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมายาวนานกว่า 28 ปี จะเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้การเปลี่ยนชื่อบริษัท และปรับภาพลักษณ์องค์กรของไทคอนเป็น 'เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้' เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทุกบริษัทภายในกลุ่มที่ใช้แบรนด์เดียวกันทั่วโลก ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงกลยุทธ์ในการผนึกโครงข่ายทางธุรกิจ และสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ที่มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งการเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร โดยเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการรับบทบาทขยายธุรกิจ และเข้าลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน โดยเล็งเห็นว่ารูปแบบการดำเนินธุรกิจของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย นั้นมีความแข็งแกร่ง สามารถนำมาเป็นฐานในการพัฒนา และขยายธุรกิจในประเทศอาเซียนที่กลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมจะเข้าลงทุนได้เป็นอย่างดี"

“ไทคอน” เปลี่ยนชื่อองค์กรใหม่ ภายใต้แบรนด์ระดับนานาชาติ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ

นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า "การเปลี่ยนชื่อและแบรนด์ขององค์กรในครั้งนี้ เป็นการสะท้อนถึงถึงวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ใหม่ที่มุ่งเน้นการให้โซลูชั่น และบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล โดยบริษัทจะยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ผ่านการสนับสนุน และเครือข่ายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติอย่าง 'เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้' จะช่วยยกระดับมาตรฐานขององค์กรสู่สากลอย่างเต็มตัว พร้อมกันนี้บริษัทยังเตรียมแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายของการเป็นผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ในอีกหลายประเภททรัพย์สิน ด้วยการเน้นโซลูชั่น และการบริการที่ครอบคลุมมากกว่าแค่การให้บริการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม แต่จะนำเอาเครือข่ายธุรกิจ และเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่ลูกค้าของเรา นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจไปในประเทศอื่นในภูมิภาคอีกด้วย"

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่า ไทคอน ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อสัญลักษณ์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ "FPT" โดยเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เป็นผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท ปัจจุบันเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มี 4 ธุรกิจภายใต้การดำเนินงานดังนี้ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Property) ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ (Data Centre) ธุรกิจสมาร์ทโซลูชั่น (Smart Solutions) และธุรกิจการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม (Township) นอกจากนี้ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สำหรับการดำเนินงานในต่างประเทศ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ได้เริ่มต้นดำเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียเป็นแห่งแรก พร้อมเตรียมขยายธุรกิจและการลงทุนในภูมิภาคต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.co.th

เกี่ยวกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ("เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้" หรือ "กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้") เป็นบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5 ประเภท โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 32,000 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

สินทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้าอาคารพาณิชย์ และบิสซิเนส พาร์ค รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ทางด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลีย ยุโรป จีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของ และ/หรือเป็นผู้บริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรมมากกว่า 80 แห่งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป แอฟริกา รวมไปถึงภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเดียวกันในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า และน่าจดจำให้แก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น โดยอาศัยความรู้ และความสามารถจากทุกตลาดและภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งมอบคุณค่าในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่มีอยู่

นอกจากนี้เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ยังเป็นผู้สนับสนุนกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จำนวน 3 กอง และกองทรัสต์ สเตเปิ้ลอีกจำนวน 1 กอง (Stapled Trust) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พ้อยท์ ทรัสต์ (Frasers Centrepoint Trust) เฟรเซอร์ส คอมเมอร์เชียล ทรัสต์ (Frasers Commercial Trust) และเฟรเซอร์ส โลจิสติกส์ & อินดัสเทรียล ทรัสต์ (Frasers Logistics & Industrial Trust) ซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่มุ่งเน้นอสังหาริมทรัพย์ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ และโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมตามลำดับ ในขณะที่ เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ ทรัสต์ (Frasers Hospitality Trust) (ซึ่งเป็น Stapled Trust ประกอบไปด้วย เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ เรียล เอสเตท อินเวสต์เม้นท์ ทรัสต์ (Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust) และ เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ บิซิเนส ทรัสต์ (Frasers Hospitality Business Trust)) เป็นกองทรัสต์ที่มุ่งเน้นอสังหาริมทรัพย์ด้านฮอสพิทัลลิตี้

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.com


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ