กรมอนามัย ขับเคลื่อนเร่งรุก สถานประกอบการ เสริมวิตามินธาตุเหล็กและกรดโฟลิก ให้สาวโรงงาน สวยใส แก้มแดง สุขภาพดี ไม่ซีด

ข่าวทั่วไป Wednesday January 30, 2019 09:41 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--30 ม.ค.--โฟร์ พีแอดส์ (96) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบายสาวไทยแก้มแดง ส่งเสริมหญิงวัยเจริญพันธุ์ในสถานประกอบการ มีโภชนาการที่ดี พร้อมเสริมวิตามินธาตุเหล็กและกรดโฟลิก ลดซีด เตรียมพร้อมตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำองค์กรในสถานประกอบการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาวไทยแก้มแดง ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นที่จะรักษาอัตราเจริญพันธุ์รวม ไม่ให้ต่ำกว่าปัจจุบัน คือ 1.6 และส่งเสริมการเกิดและ การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เด็กเกิดรอด แม่ปลอดภัย มีพัฒนาการสมวัยและเจริญเติบโตได้ดี โดยมีเป้าหมายหลัก คือการลดภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ เพื่อสร้างความพร้อมในการมีบุตร โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีโภชนาการที่ดีด้วยการเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก ลดความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย และทารกพิการแต่กำเนิด รวมถึงถ้ามีภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรง จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของมารดาและทารก สำหรับการประชุมครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสาวไทยแก้มแดง มีการขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมในสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น ต่อไปจะขยายเข้าสู่สถานศึกษาและชุมชน โดยประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น และสร้างความรอบรู้สุขภาพในการเตรียมพร้อมตั้งครรภ์สำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ ทางด้าน ดร. แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กล่าวเสริมว่า จากการดำเนินงาน "โครงการสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ ในสถานประกอบการ" ที่ผ่านมา ได้เกิดต้นแบบสถานประกอบการสาวไทยแก้มแดง 19 แห่ง ในปีงบประมาณ 2562 มีการขยายกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการแห่งใหม่ให้ครอบคลุมมากขึ้น และเน้นย้ำการกำกับ ติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยโครงการสาวไทยแก้มแดง มีกิจกรรมสำคัญ คือ ส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์มีโภชนาการที่ดี มีการบริโภคผักผลไม้ ร่วมกับการได้รับอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ เน้นอาหารอุดมธาตุเหล็กและโฟเลท เช่น เนื้อสัตว์ เลือด ตับ (อุดมด้วยธาตุเหล็ก) และ ผักผลไม้ (อุดมด้วยโฟเลท) ร่วมกับเสริมวิตามินธาตุเหล็กและโฟลิก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ควบคู่กับการมีกิจกรรมทางกาย เพื่อให้มีน้ำหนักตัวปกติ เหมาะสมกับช่วงการเจริญพันธุ์ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กแล้ว ยังสามารถลดความเสี่ยงพิการแต่กำเนิด นำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย แม่มีโภชนาการที่ดี ลูกแข็งแรงและเติบโตอย่างมีคุณภาพ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ