ภาพข่าวรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวทั่วไป 30 มกราคม พ.ศ. 2562 09:47 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนฯ ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 สอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 225 คน โดยมีงานในโครงการพระราชดำริฯ 8 โครงการ 1 โครงการพิเศษ คือ โครงการหญ้าแฝก และมีโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพระราชดำริฯ ด้วย โอกาสนี้ นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ กรีธาธร สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ร่วมรับเสด็จฯ และถวายรายงานถึงความก้าวหน้าในการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมร้านสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมประกวดการบันทึกรายงานการประชุมการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ