โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดแสดงพันธุ์พืช สำหรับบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2562

ข่าวทั่วไป 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 17:49 น. —ThaiPR.net

โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดแสดงพันธุ์พืช สำหรับบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2562 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดแสดงพันธุ์พืช สำหรับบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความสัมพันธ์ในการทำงานและการทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมกันคิดและลงมือทำ และกระตุ้นบุคลากรเกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกันในสถานการณ์เดียวกัน สามารถนำประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงาน หรือแก้ไขปัญหา ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน ณ เอกะ แฮปปี้ ฟาร์ม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ