โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดแสดงพันธุ์พืช สำหรับบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2562

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 17:49:24 น.
กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2562 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดแสดงพันธุ์พืช สำหรับบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความสัมพันธ์ในการทำงานและการทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมกันคิดและลงมือทำ และกระตุ้นบุคลากรเกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกันในสถานการณ์เดียวกัน สามารถนำประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงาน หรือแก้ไขปัญหา ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน ณ เอกะ แฮปปี้ ฟาร์ม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง