ก.เกษตรฯ ใช้ที่ดินปฏิรูปแก้ปัญหาปนเปื้อนสารตะกั่ว

ข่าวทั่วไป Thursday February 7, 2019 09:27 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คปก.ไฟเขียวใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.กาญจนบุรี ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้เยียวยาปัญหาปนเปื้อนสารตะกั่ว พร้อมอนุมัติโครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม หนุนเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการที่ดินของรัฐ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ณห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่า ที่ประชุมคปก. ได้เห็นชอบในหลักการให้ กรมควบคุมมลพิษ ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 62-2-10 ไร่ เพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว โดยบริเวณที่ดินดังกล่าวเคยเป็นที่ตั้งของโรงแต่งแร่ และบ่อเก็บตะกอน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษตรวจพบว่า มีปริมาณสารตะกั่วในดินสูงเกินค่ามาตรฐานที่จะใช้เป็นที่พักอาศัยหรือปลูกพืช กรมควบคุมมลพิษจึงมีแผนฟื้นฟูที่ดินบริเวณดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยการวางหินหนา 60เซนติเมตร ทับที่ดินเดิมและกลบทับด้วยดินสะอาดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันสารตะกั่วรั่วไหลสู่ภายนอก พร้อมเฝ้าติดตามผลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาอนุมัติโครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม(GNSS ชนิด Rover) จำนวน 88 ชุด และเห็นชอบให้ใช้เงินจ่ายขาดจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าววงเงิน 36 ล้านบาท ทดแทนระบบสำรวจรังวัดเดิมของ ส.ป.ก. โดยเทคโนโลยีด้านการสำรวจรังวัดใหม่ที่ ส.ป.ก. จะนำมาใช้นี้ คือ ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ซึ่งเป็นระบบที่ให้ผลการสำรวจรังวัดและแผนที่ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามภูมิประเทศ และเป็นที่ยอมรับของสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพงานสำรวจรังวัดของ ส.ป.ก. ทำให้สามารถบริหารจัดการที่ดินของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลแผนที่ของหน่วยงานอื่นเพื่อบูรณาการการแก้ไขปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือ One Map ตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย ที่ประชุม คปก. ยังได้อนุมัติให้ ส.ป.ก. ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) จังหวัดชลบุรี และเห็นชอบให้ใช้เงินจ่ายขาดจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว จำนวน 2 รายการ คือ 1) การขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนและใช้ในระบบประปาบาดาลและหอถังสูง ในพื้นที่ชุมชนเขาซกต.เขาซก อ.หนองใหญ่ และ 2) การขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนและใช้ในระบบประปาบาดาลและหอถังสูง ในพื้นที่ชุมชนบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง วงเงินรวม 5.3 ล้านบาท ซึ่งเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน จำนวน 89 ราย เนื้อที่ 1,640 ไร่ มีระบบไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไปได้อย่างมั่นคง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ