ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม “Digital Business Transformation”

ข่าวทั่วไป 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 16:15 น. —ThaiPR.net

ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม “Digital Business Transformation”

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ถ่ายทอดความรู้ Digital Business Transformation แก่คณะผู้บริหาร การประปานครหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล ด้วยการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ Digital Business Transformation ให้แก่คณะผู้บริหาร การประปานครหลวง ในการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น" สำหรับหัวหน้าส่วนและเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ