พัฒนาฝีมือพะเยาเร่งรัดทดสอบมาตรฐานและประเมินไลเซนส์ช่างไฟฟ้า อำเภอปงและภูซาง

ข่าวทั่วไป Wednesday February 13, 2019 17:51 —ThaiPR.net

พัฒนาฝีมือพะเยาเร่งรัดทดสอบมาตรฐานและประเมินไลเซนส์ช่างไฟฟ้า อำเภอปงและภูซาง

กรุงเทพฯ--13 ก.พ.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารให้กับช่างไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอปงที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 แล้วในช่วงปลายเดือนมกราคม 2562 จำนวน 21 คน ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควร อ.ปง จ.พะเยา นอกจากนี้ยังได้จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอภูซาง จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปง ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา ด้วย
นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจึงจะทำงานได้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และผู้จ้างงานผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ประกาศเพียงสาขาเดียว คือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งเหตุผลความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ คือ ลดความเสียหายจากผู้ประกอบอาชีพที่ไม่มีความชำนาญในการทำงาน เน้นความปลอดภัยสาธารณะ สังคมได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก ความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ ทัศนคติในการทำงาน (50%) ใช้ผลการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ส่วนที่ 2 ประสบการณ์ (25%) ด้านการประกอบอาชีพ การศึกษา การฝึกอบรม/สัมมนา และส่วนที่ 3 คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือการทำงาน (25%) โดยการสัมภาษณ์ ซึ่งหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ มีอายุ 5 ปี นอกจากนี้ ผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ อัตราวันละ 400 บาทด้วย ดังนั้น สำนักงานฯ จึงได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งรัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ให้กับช่างไฟฟ้าที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานฝีมือฯ และเร่งประเมินความรู้ความสามารถให้กับช่างไฟฟ้าผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือฯ ระดับ 1 แล้ว อันจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยสาธารณะอย่างยั่งยืน ตามนโยบายเร่งด่วน 13 ข้อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานข้อ 11 ขับเคลื่อน Safety Thailand


แท็ก ช่างไฟฟ้า  

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ