สพร.21 ภูเก็ต ยกระดับฝีมือผู้ประกอบอาชีพภาคบริการให้เป็น Super Worker

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 18:20:41 น.
กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

ปัจจุบันประชากรในวัยแรงงานทุกคน ต้องทำงานหรือประกอบอาชีพในเชิงรุกหรือต่างคนต่างต้องแข่งขันกัน มีเวลาในการดูแลตัวเองหรือรักษาสุขภาพร่างกายน้อยลง จึงทำให้ต้องอาศัยตัวช่วยหรือการดูแลรักษา ฟื้นฟูร่างกายจากบุคคลที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในทางด้านการดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความพร้อม มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นอาชีพการนวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนไทย นวดสปา นวดสปอร์ต นวดหินร้อนหรือแม้แต่การนวดตอกเส้น จึงมีโอกาสได้แสดงฝีมือในการดูแลลูกค้าเหล่านี้ และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพด้านนี้อย่างเป็นกอบเป็นกำ

ในการนี้ สพร.21 ภูเก็ต จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม สาขา การนวดตอกเส้น เพื่อรองรับในธุรกิจการบริการสุขภาพดังกล่าว ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต มีผู้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึก จำนวน 21 คน ตามโครงการ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน ได้เป็น Super Worker ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้วต่อไป

นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตยังขาดแคลนแรงงานในภาคบริการด้านต่างๆที่มีทักษะฝีมือเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตอีกเป็นจำนวนมาก เป็นช่องทางและโอกาสให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมในด้านการนวดตอกเส้น มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง