สวนสุนันทา เชิญชวนร่วมอบรมบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 16:00:13 น.
กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม"การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ" (Business Etiquette) โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย

กิริยา ท่วงท่า อิริยาบถ
ทักษะการพูดและการสื่อสารภายใน-ภายนอกองค์กร
มารยาทสากลในการติดต่อธุรกิจ
มารยาทการรับประทานอาหารสากล
เพื่อบุคลิกภาพดี สร้างความประทับใจและภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ
อบรมวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-15.00 น.
สถานที่อบรม Hotel Muse Bangkok(Langsuan)
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท รับจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.นฤมล ชมโฉม โทร. 0 2160 1221 086 660 7969
ข่าวที่เกี่ยวข้อง