ควอลลีเทค (QLT) ประกาศผลประกอบการปี 2561 ลดลงจากปีก่อน เหตุจากสภาวะตลาดยังไม่ฟื้นตัว เตรียมแจกปันผล 0.25 บาท

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday February 18, 2019 11:37 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--ควอลลีเทค "นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ประกาศผลประกอบการปี 2561 มีรายได้รวม 377.58 ล้านบาท ลดลง 2.84% และมีกำไรสุทธิ 10.03 ล้านบาท ลดลง 61.98% เมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตุเนื่องจากในปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการลดลง และมีการรับรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W2) ที่ยกเลิกไปก่อนหน้านี้ อีกทั้งภาพรวมตลาดงานบริการด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานโดยเพิ่มการให้บริการใหม่และธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ ประกอบกับการลดต้นทุนการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับแนวโน้มปี 2562 บริษัทฯ คาดว่าน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น อันเนื่องมาจากภาพรวมตลาดงานบริการด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายเริ่มฟื้นตัว และเริ่มมีการก่อสร้างงานโครงการใหญ่ๆ หลายโครงการแล้ว และงานบริการประเภทใหม่ที่บริษัทฯ เริ่มให้บริการในปีที่ผ่านมาเริ่มมีการเติบโตในทิศทางที่ชัดเจนขึ้น และบริษัทฯ ย่อยในประประเทศพม่าก็เริ่มมียอดขายจากงานโครงการ จึงคาดว่าในปี 2562 บริษัทฯ จะมีการเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา นายโดมเดชกล่าว " ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.25 บาท โดยพิจารณาจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประกอบกับการลงทุนในปี 2561 รวมถึงกำไรคงเหลือที่ยังไม่จัดสรร โดยบริษัทฯ กำหนดวัน Record Date ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ