ภาพข่าว: สพร.9 พิษณุโลก เปิดฝึกอบรม เทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการผลิตเพื่อช่วยลดมลภาวะทางอากาศ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 13:56:52 น.
กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สาขา เทคเทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการผลิต จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับพนักงานของบริษัท คาร์กิลล์ สยาม จำกัด พิษณุโลก ซึ่งฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้รู้ถึงวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ถูกวิธี ลดการสูญเสียทางการผลิต และยังส่งผลให้สามารถลดมลภาวะทางอากาศหรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดจากเครื่องจักรที่ไม่พร้อมใช้งานอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง