ภาพข่าว: พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ส่งมอบสื่อการเรียนรู้ 2D  ให้กับโรงเรียน 5,000 แห่ง ในสังกัด สพฐ.

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 16:24:54 น.
กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--โอเค เเมส

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และนางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้แทนเลขาธิการ สพฐ. ร่วมกันแถลงข่าว เปิดตัว"โครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่ห้องเรียน" โดยส่งมอบสื่อการเรียนรู้ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ ให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ทั้ง 5,000 แห่ง ณ ห้องประชุมศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง