ข่าวอินโฟเควสท์
09:36 เงินหยวนอ่อนค่าลงแตะ 6.7098 หยวนต่อดอลลาร์เช้าวันนี้   China Foreign Exchange Trading System (CFETS) รายงานว่า เงินหยวนอ่อนค่าลง 1.54% แตะระดับ…
09:35 World Today: สรุปประเด็นน่าติดตามประจำวันที่ 25 มี.ค. 2562   ตลาดการเงินจับตารัฐสภาอังกฤษเตรียมลงมติข้อตกลงว่า Brexit ซึ่งนางเทเรซา เมย์ นายกรั…
09:33 ราคาทองคำแท่งวันนี้บาทละ 19,700.00 บาท   ของสมาคมค้าทองคำ ซื้อ (บาท) ขาย (บาท) ทองคำแท่ง 19,600.00 19,700.00 ทองรูปพรรณ 19,253.20 20,200.00 …
09:31 ANALYST PICKS:หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 25 มีนาคม 2562   หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันน…
09:30 กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้าวันที่ 25 มีนาคม 2562   โบรกเกอร์ แนวรับ แนวต้าน กลยุทธ์ จากบทวิเคราะห์ ASL 1,640 1,661 ดัชนี SET กลับตัวขึ้นด้วยแท่งเทีย…

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 16:30:20 น.
กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปีและผู้เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอทั้งนี้ โครงการประกันภัยทั้ง 2 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 มีการพัฒนาจากโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 ที่สำคัญ 3 ประการ คือ (1) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 ได้เพิ่มความคุ้มครอง "ภัยช้างป่า" ทำให้สามารถคุ้มครองความเสี่ยงภัยให้กับเกษตรกรได้ถึง 8 ประเภท จากเดิมที่ครอบคลุมเฉพาะท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัยแมลงศัตรูพืชหรือโรคระบาด (2) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 มีอัตราค่าเบี้ยประกันภัย 85 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) ลดลงจากโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 ที่มีอัตราค่าเบี้ยประกันภัย 90 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) และ (3) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 มีหลักการให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยโดยสามารถซื้อหรือทำประกันภัยเพิ่มเติม (ส่วนที่ 2 หรือ Tier 2) เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองมากขึ้นจากส่วนที่ภาครัฐให้การอุดหนุน (ส่วนที่ 1 หรือ Tier 1) ทั้งนี้ สามารถสรุปหลักการและรายละเอียดของการรับประกันภัยโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 ได้ดังตาราง ดังนี้

รายละเอียด/เงื่อนไข              ส่วนที่ 1 (Tier 1)                                                                                                                                                                                                 ส่วนที่ 2 (Tier 2)

พื้นที่เป้าหมาย                    30 ล้านไร่ประกอบด้วย                                                                                                                                                                                               ไม่เกิน 5 ล้านไร่

(1) เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 ของ ธ.ก.ส. ทุกราย จำนวนไม่เกิน 28 ล้านไร่
(2) เกษตรกรทั่วไปที่เพาะปลูกข้าวนาปีและไม่ใช่ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. จำนวนไม่เกิน 2 ล้านไร่

ผู้เอาประกันภัย                   เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปีที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร ในปีการผลิต 2562/63

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย              85 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) หรือ 92.02 บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) เท่ากันทุกพื้นที่  ทั่วประเทศ                                                                                                     3 อัตรา คือ 5 15 และ 25 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) ตามระดับความเสี่ยงภัยในแต่ละพื้นที่

วงเงินความคุ้มครอง               1,260 บาทต่อไร่ สำหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัยช้างป่า และวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 630 บาทต่อไร่ สำหรับภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด  240 บาทต่อไร่สำหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 7 ประเภทดังกล่าว และสำหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด จะได้รับวงเงินความคุ้มครองเพิ่มเติม 120 บาทต่อไร่

เมื่อรวมวงเงินความคุ้มครองส่วนที่ 1 และ 2 แล้ว จะได้รับความคุ้มครอง 1,500 และ 750 บาทต่อไร่ ตามลำดับ

การอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยของรัฐบาล  (1) รัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรทุกรายในอัตรา 58.02 บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์)                                                                                                                      เกษตรกรรับภาระค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมด

(2) ธ.ก.ส. อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ในอัตรา 34 บาทต่อไร่

งบประมาณ                      1,740,600,000 บาท                                                                                                                                                                                               -

2. โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 เป็นปีแรกในการดำเนินโครงการประกันภัยให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีประเภทภัยที่ได้รับความคุ้มครอง มีการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยของภาครัฐ และมีหลักการให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยโดยสามารถซื้อหรือทำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองมากขึ้นในรูปแบบเดียวกันกับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ทั้งนี้ สามารถสรุปหลักการและรายละเอียดของการรับประกันภัยโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 ได้ดังตาราง ดังนี้

รายละเอียด/เงื่อนไข              ส่วนที่ 1 (Tier 1)                                                                                                                                                                                                    ส่วนที่ 2 (Tier 2)

พื้นที่เป้าหมาย                    3 ล้านไร่ประกอบด้วย                                                                                                                                                                                                   ไม่เกิน 3 แสนไร่

(1) เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    ปีการผลิต 2562 ของ ธ.ก.ส. ทุกราย จำนวนไม่เกิน 2.8 ล้านไร่

(2) เกษตรกรทั่วไปที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และไม่ใช่ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. จำนวนไม่เกิน 2 แสนไร่

ผู้เอาประกันภัย                   เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร ในปีการผลิต 2562/63 ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย              59 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) หรือ 64.2 บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) เท่ากันทุกพื้นที่   ทั่วประเทศ                                                                                                        3 อัตรา คือ 3 10 และ 23 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) ตามระดับความเสี่ยงภัยในแต่ละพื้นที่

วงเงินความคุ้มครอง               1,500 บาทต่อไร่ สำหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่    น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัยช้างป่า และวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 750 บาทต่อไร่ สำหรับภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด  240 บาทต่อไร่สำหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 7 ประเภทดังกล่าว และสำหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด    จะได้รับวงเงินความคุ้มครองเพิ่มเติม 120 บาทต่อไร่

เมื่อรวมวงเงินความคุ้มครองส่วนที่ 1 และ 2 แล้ว จะได้รับความคุ้มครอง 1,740 และ 870 บาทต่อไร่ ตามลำดับ

การอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยของรัฐบาล  (1) รัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรทุกรายในอัตรา 40.6 บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์)                                                                                                                          เกษตรกรรับภาระค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมด

(2) ธ.ก.ส. อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอัตรา 23.6 บาทต่อไร่

งบประมาณ                      121,800,000 บาท                                                                                                                                                                                                    -

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีหลังได้รับการอนุมัติโดยมติคณะรัฐมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง