โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. เปิดอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 16:06:10 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. เปิดอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 5 เพื่อให้ผู้บริหารระดับต่างๆ วิศวกรควบคุมโครงการ หัวหน้าโครงการ และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการสามารถนำหลักการบริหารโครงการมาใช้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่การวางแผนงานภายใต้ระยะเวลาและทรัพยากรที่จำกัด การนำเทคโนโลยีมาควบคุมต้นทุนในการบริหารโครงการ ซึ่งหลักสูตรนี้จะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินงานในทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้เข้าอบรมได้รับหน่วยพัฒนาวิชาชีพ (PDU) 27 หน่วย ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ในวันที่ 14-16 มีนาคม 2562 ณ อาคารสัมมนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาอุทิศ กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท / ท่าน ราคาพิเศษ 5,500 บาท / ท่าน หากชำระเงินภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 (รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน และอาหารว่างแล้ว)

ผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. โทร. 0 2470 8303-4, 089-412-7769 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.pr.kmutt.ac.th/pr2/training/โครงการวิศวกรอาสา-มจธ/
ข่าวที่เกี่ยวข้อง