ภาพข่าว: สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร FOOR รุ่นที่ 70

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 16:41:14 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--สถาบันการบินพลเรือน

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานอำนวยการบินทบทวน ( Flight Operations Officer Refresher) รุ่นที่ 70 ณ สบพ. กรุงเทพฯ ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่14 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน แบ่งเป็นทุนจากประเทศเนปาล กัมพูชา และ ภูฏาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง