ปภ.รายงานสถานการณ์จังหวัดลำปาง และพะเยา ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว พร้อมประสานจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหาย – ให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว

ข่าวทั่วไป 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 10:29 น. —ThaiPR.net

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวบนบกในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง และพะเยา ทั้งนี้ ปภ.ได้ติดตามสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจความเสียหายในระดับพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์แผ่นดินไหวบนบกในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 เกิดแผ่นดินไหวบนบก จำนวน 31 ครั้ง ขนาดสูงสุดวัดได้ขนาด 4.9 แมกนิจูด ความลึก 21 กิโลเมตร บริเวณตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ในพื้นที่อำเภอวังเหนือ 7 ตำบล 12 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลทุ่งฮั้ว ตำบลร่องเคาะ ตำบลวังแก้ว ตำบลวังซ้าย ตำบลวังทอง ตำบลวังเหนือ และตำบลวังใต้ เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายรวม 40 หลัง ศาสนสถาน 3 แห่ง สถานที่ราชการ 2 แห่ง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต พะเยา ในพื้นที่ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ เบื้องต้นบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 4 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจความเสียหายในระดับพื้นที่ โดยแยกเป็นรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ประเมินความเสียหายและจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ