ภาพข่าวประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13:45 น. —ThaiPR.net

นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการ และ นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ณ ห้องพรรณภิรมย์ โพธาลัย เลเชอร์พาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้ บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา) 1.นายวิริยะ ผลโภค กรรมการ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 2.นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)3.นายยอง ชุน คอง กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 4.นางสาวเชีย ยวน จวิน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 5.นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

6.นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

7.นายไชยยศ บุญญากิจ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

8.นายเสริญ วิเทศพงษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

9.นายมนัส มนูญชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ