การบินไทยนำโครงการ Taxi with One Engine Off (TOEO) มาใช้เพื่อช่วยลดมลภาวะและฝุ่นละออง PM2.5

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 17:07:26 น.
กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--การบินไทย

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่บางจังหวัดในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา และยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง การบินไทย จึงได้นำโครงการ Taxi with One Engine Off (TOEO) มาใช้ในการปฎิบัติการบินสำหรับบางเที่ยวบิน ซึ่งนักบินสามารถทำการบินโดยเลือกใช้ขั้นตอนการดับเครื่องยนต์ 1 เครื่องยนต์ ระหว่างการขับเคลื่อนบนทางขับ (Taxi) ขณะก่อนนำเครื่องขึ้นหรือหลังจากนำเครื่องลงสู่สนามบิน ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยควันพิษและฝุ่นละอองสู่บรรยากาศได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณปกติ และยังเป็นขั้นตอนที่ช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำการบินของแต่ละเที่ยวบินเป็นหลัก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติการบิน โดยนักบินที่ 1 จะเป็นผู้พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ น้ำหนักของเครื่องบิน ระยะเวลาในการขับเคลื่อนบนทางวิ่งที่จะต้องเพียงพอสำหรับให้อุณหภูมิของเครื่องยนต์มีความเสถียร (Engine thermal Stabilized) รายการที่ต้องตรวจสอบ (Checklist) ก่อนทำการวิ่งขึ้น หรือ หลังจากลงสู่สนามบิน นักบินต้องปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงถึงระดับที่ปลอดภัยก่อนดับเครื่องยนต์ (Cooldown period) นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในลานจอด (Ramp Safety) เกี่ยวกับการเร่งเครื่องยนต์เพื่อออกตัว (Breakaway Thrust) ที่ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล หรือสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ในบริเวณลานจอด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง