ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ชลบุรี โชว์สุดยอด 2 ผลงานจากคณะนิเทศและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ในงาน "การแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1"

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 11:04:21 น.
กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ดร.วีณา คงพิษ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและผศ.ดร.ชินวัฒน์ ประยูรรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ในงาน "การแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1" จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2562 ร่วมกับศิลปินในประเทศ และต่างประเทศกว่าร้อยผลงาน โดยผลงานของดร.วีณา คงพิษ ร่วมส่งผลงานในชื่อภาพ สื่อสามมิติเสมือนจริงพระอารามหลวง วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ประเภทผลงาน สื่อความเป็นจริงเสมือนและผลงานของผศ.ดร.ชินวัฒน์ ประยูรรัตน์ ในชื่อภาพสานศิลป์ไทย ใส่แอนิเมชั่น ประเภทผลงาน สื่อวีดิทัศน์ (VDO Media) ณ อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง