ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๗

ข่าวทั่วไป 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 15:04 น. —ThaiPR.net

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๗

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญสหสาขาวิชาชีพด้านสาธารณสุข คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ของรัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้สนใจ ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒ เชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษเกียรติยศศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ครั้งที่๗ เรื่อง ชีวิตกับการเรียนรู้ในฐานะโรงเรียนแพทย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่www.gj.mahidol.ac.th/tech/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป ๓๐๐ บาท ผู้ส่งบทความ ๖๐๐ บาท ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๘๔๙ ๖๖๐๐ ต่อ ๔๒๔๑,๔๒๔๒


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ