สพร.21 ภูเก็ต จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากำลังคนในระบบอาชีวศึกษา

ข่าวทั่วไป 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 13:47 น. —ThaiPR.net

ความต้องการกำลังแรงงานสายอาชีพและสายอาชีวศึกษาในสภาวะการจ้างงานของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ยังคงมีความต้องการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสาขาอาชีพสายช่างอุตสาหกรรม สาขาอาชีพสายการบริการและการท่องเที่ยว แต่โอกาสในการที่จะได้รับการบรรจุเข้าทำงานของผู้จบการฝึก การศึกษาเหล่านี้ จำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะในการทำงานที่สูงและได้รับการรับรองตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในการทำงาน เป็นต้น จึงจะได้มีโอกาสบรรจุเข้าทำงานก่อนใคร แถมยังมีรายได้ที่ดีอีกด้วย

สพร.21 ภูเก็ต จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากำลังคนในระบบอาชีวศึกษา

นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21ภูเก็ต ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง นายวิทยา เกตุชู โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการ พัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ รับนักศึกษาในระบบทวิภาคี เข้าฝึกปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบกิจการ โดยสถานประกอบกิจการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ