สพร. 18 อุดรธานี ร่วมกับ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯ อุดรธานี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 13 มีนาคม 2562 15:15:00 น.
กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1เพื่อเป็นการวัดความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการทดสอบฯ มีผู้เข้าทดสอบจำนวน 85 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการศึกษาจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง