ผถห.EARTH รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว โหวตรับ11 อดีตผู้บริหารกลับมาทำงาน การันตีมูลค่ายุติธรรมเหมืองถ่านหินจากผู้ประเมินอิสระทั้ง 2 แห่ง ที่อินโดฯ

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday March 14, 2019 10:53 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ นายสาวิน จินดากุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เปิดเผยถึงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ว่า ผู้ถือหุ้นสัดส่วน 92.0387% อนุมัติให้ผู้บริหารชุดเดิมจำนวน 11 คนกลับมาเป็นกรรมการและบริหารงานใหม่ ตามที่นายสิทธิชัย เจิดอำไพ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นกว่า 1,300 รายเป็นผู้เสนอเป็นวาระพิเศษ ดังนี้รายชื่อดังนี้ 1.นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ 2.นายขจรพงศ์ คำดี 3.นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ 4.นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์ 5.นายพิพรรธ พิหเคนทร์ 6.นายพิบูล พิหเคนทร์ 7.นางสาวกาญจนา จักรวิจิตโสภณ 8.นายสมเกียรติ ศุขเทวา 9.นายสุริยาภรณ์ บุญชัย 10.นายเอกนฤน ธรรมมารักษ์ 11.นายธงชัย วัฒนาโสภณวงศ์ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสัดส่วน 99.9438% ยังอนุมัติให้รับรองรายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหินจากผู้ประเมินอิสระของหมือง EHM และ JAB ในอินโดนีเซีย และรับรองการให้สัตยาบันการได้มาและจำหน่ายไปของทรัพย์สิน ด้วยมูลค่ารวม 732 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ