ภาพข่าว: “Start-up Plus A” คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 19 มีนาคม 2562 11:12:49 น.
กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มของฝากของที่ระลึก เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการบินในพื้นที่ EEC 3 จังหวัด (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา) ภายใต้โครงการ "Start-up Plus A" ระหว่างวันที่ 4-15มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มของฝากของที่ระลึก เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการบิน โดยโครงการนี้มีผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 45 รายโดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง