ภาพข่าว: เปิดมุมมองใหม่ของการออกแบบ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 20 มีนาคม 2562 10:22:52 น.
กรุงเทพฯ--20 มี.ค.--มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผศ.ณธกร อุไรรัตน์ คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ (ขวา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ DPU X จัดงาน "Cafe and Retail Space Design Cases" มีคุณดำรง ลี้ไวโรจน์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Room (ที่สองจากขาว) และ คุณพลวิทย์ รัตนธเนศวิไล จาก PHTAA living design (ที่สองจากซ้าย) ร่วมให้คำแนะนำแนวคิดและเปิดมุมมองของการออกแบบ ณ Blend Cafe มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง