ภาพข่าว: คิกออฟโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมใช้เองในสถาบันเกษตรกร

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 26 มีนาคม 2562 09:20:29 น.
กรุงเทพฯ--26 มี.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด จังหวัดราชบุรี โดยมี นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้าร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมทั้ง สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี จำนวนกว่า 200 คน เข้ารับการถ่ายทอดความรู้จากนักวิชาการกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสามารถผสมปุ๋ยใช้เองตามสูตรที่เหมาะสมกับสภาพดินของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะประหยัดกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง