แถลงจัดสงกรานต์ฯ ใหญ่สุดในกทม. บรรจุให้เป็นกิจกรรมที่ชาวโลกห้ามพลาด ASEAN Cultural Year 2019 “Water Festival 2019” รัฐหนุน เอกชนนำ ชุมชนสมทบ

ข่าวท่องเที่ยว Monday April 1, 2019 15:18 —ThaiPR.net

แถลงจัดสงกรานต์ฯ ใหญ่สุดในกทม. บรรจุให้เป็นกิจกรรมที่ชาวโลกห้ามพลาด ASEAN Cultural Year 2019 “Water Festival 2019” รัฐหนุน เอกชนนำ ชุมชนสมทบ

กรุงเทพฯ--1 เม.ย.--พีอาร์ มงกุฎเพชร

- จับขั้วกันได้ ต้องฉลองใหญ่ พร้อมประกาศ ความร่วมมือหลากหลายพันธมิตร แถลงข่าวเตรียมจัด เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย
- งาน Water Festival 2019 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และถูกบรรจุให้เป็นกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่ชาวโลกไม่น่าพลาดของ ASEAN Cultural Year 2019
- มีข้อมูลเรื่อง ไทยเที่ยวไทยในเทศกาลสงกรานต์ ปีที่แล้ว 3 ล้านคน รายได้สะพัด 10,0000 ล้านบาท ไม่นับรวม ต่างชาติ มาเที่ยวไทย เฉพาะสงกรานต์ปีที่แล้ว 20,000 ล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยวจีน 10 ล้านคน / อาเซียน 10 ล้านคน
- เป็นเจ้าบ้านที่ดี แนะนำให้คนรุ่นใหม่เล่นน้ำอย่าง "เข้าท่า" สืบสานวิถีไทย
- #วิถีน้ำวิถีไทย# Waterfestival2019

ขานรับปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียน แถมถูกบรรจุให้เป็นกิจกรรมเด่นที่ชาวโลกไม่ควรพลาดในปฏิทินเด็ด ASEAN Cultural Year 2019 ในปีนี้งาน Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ครั้งที่ 5 จึงได้ขยายเครือข่ายพันธมิตร สานต่อความสำเร็จ ผนึกกำลังทั้งภาครัฐ เอกชน ธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยา แถลงข่าวจัดสงกรานต์ครั้งยิ่งใหญ่ แนวคิด อยู่เย็น เป็นสุข จัดเต็มพร้อมกัน 4 ภาค ให้สงกรานต์นี้ดีงาม อยู่ที่ไหนก็มีสุข เชิญชวนแห่งนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อร่วมกัน เรียนรู้ ส่งเสริม สืบสานมรดก ดังสโลแกน "สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย" แถมเข้ากับนโยบาย หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน (Diversity, Creativity, Sustainability) สงกรานต์ปีนี้จึงได้รับการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) เป็นกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก

บิ๊กเนมยาวเหยียด รวมพลัง ร่วมใจ สาดเอกลักษณ์ความเป็นไทย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน สานต่อความสำเร็จ Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย
จากแนวคิด ปีที่ร่มเย็น เป็นมงคลรับวันดีปีใหม่ไทย สัมผัสงานวัฒนธรรมที่ผสานความร่วมสมัย ภาคภูมิใจอัตลักษณ์พื้นถิ่นไทย สืบสานไว้ให้ยั่งยืน พร้อมองค์ประกอบสำคัญ ๑๐ ประการ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์เอาไว้ ไม่ให้เปลี่ยนแปลง อาทิ พิธีรดน้ำดำหัว, สิริมงคล ทำบุญไหว้พระ, กิจกรรมจิตอาสา คลีนบ้าน วัด, เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม, อาหารเมนูคู่เมือง, ผ้าขาวม้าประจำท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยากแล้ว แต่ได้รวบรวมมา ไว้ในงานครั้งนี้จนครบถ้วน นอกจากนี้ยังสานต่อกิจกรรมเชิงอนุรักษ์แบบหลากหลาย อาทิ ทำความสะอาดพระอาราม และชุมชนพร้อมกิจกรรมเสื้อเก่าแลกเสื้อลายดอก ฯลฯ

ต้องแจ่มเบอร์ไหน ถึงได้บรรจุเป็นกิจกรรมของ "ชาวอาเซียน" ที่ "ชาวโลก" ห้ามพลาด
เป็นความภูมิใจร่วมกัน แน่นอนว่าความสำเร็จครั้งนี้ ไม่ได้มาจากใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ต้องรวมพลัง ผนึกกำลังกันหลายฝ่าย จนทำให้ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่ดีงาม น่าจดจำ ถูกบรรจุไว้เป็นกิจกรรมเด่นที่ชาวโลกไม่ควรพลาด ในส่วนความเห็นผู้จัดงาน ได้ให้ข้อมูลดังนี้

คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำจัดงานเผยว่า "เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย" ครั้งที่ ๕ เทศกาลวัฒนธรรมผสานความร่วมสมัยที่ดีงามที่สุดของไทย ประกอบด้วย ๓ จุดเด่นหลัก คือ
- เทศกาลวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงเส้นทางบกและทางน้ำสู่ชุมชนและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้ง ๘ ท่าน้ำ (Cultural Heritage waterfront) ** ๒ ใน ๔ วัดของงานนี้ได้รางวัลจาก UNESCO
- เทศกาลวัฒนธรรมผสานความร่วมสมัยที่ดีงามที่สุดและจัดอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นปีที่ ๕
- เป็นต้นแบบของเทศกาลใหญ่ระดับประเทศที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อชุมชนตนเอง เช่น เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม

คุณมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เผยว่า
ประเพณีสงกรานต์มีคุณค่าสำคัญหลายด้าน ประกอบกัน อาทิ คุณค่าต่อชุมชน สร้างความสมานสามัคคี ร่วมกันทำบุญ ให้ทาน รวมถึงสาดน้ำด้วยไมตรีจิต คุณค่าต่อสังคม เอื้ออาทรสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม คุณค่าต่อศาสนา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เลี้ยงพระ ฟังธรรม สรงน้ำ และ คุณค่าต่อเศรษฐกิจ เพราะเป็นประเพณีที่โดดเด่นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

ด้าน นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แนวโน้มนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ออกไปเพื่อ 1. เจอกับโลก สวยงามอย่างไร 2. เจอกับมนุษย์ อยู่กิน มีขนบธรรมเนียม ประเพณีอย่างไร 3. เจอกับตัวเอง ให้เวลากับตัวเอง เรียนรู้ตัวเองว่าต้องการอะไร มีสไตล์แบบไหน หลายคนตกผลึกมากขึ้นจากการท่องเที่ยว ปีที่แล้วประเทศไทยมีตัวเลขนักท่องเที่ยว 39 ล้านคน สร้างเงินสะพัด 2 ล้านล้านบาท เฉพาะ ไทยเที่ยวไทย ในเทศกาลสงกรานต์ 3 ล้านคน รายได้ 10,000 ล้านบาท ไม่นับรวม ชาวต่างชาติ มาเที่ยวไทย เฉพาะสงกรานต์ปีที่แล้ว น่าจะราวๆ 20,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็น นักท่องเที่ยวจีน 10 ล้านคน, อาเซียน 10 ล้านคน เป็นไปได้อย่างมากว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้แนะคนไทยเตรียมพร้อม เป็นเจ้าบ้านที่ดี สงกรานต์สาดน้ำ 3 น้ำ 1 สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม 2 น้ำมือ ชิมอาหาร 4 ภาค สินค้าที่ระลึก 3 น้ำใจ คนไทยมีจุดแข็งและจุดขายตรงนี้อยู่แล้ว ร่วมกันทำให้เทศกาลนี้ระบือไกล นักท่องเที่ยวอยากมามากที่สุดเทศกาลหนึ่งของโลก

เตรียมเด็กยืนหนึ่ง "ไกด์เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรมไทย"
สายน้ำ เอญ่า ดีน่า ดาวเด่นจาก โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ซึ่งแกนนำและผู้จัดงาน ได้เปิดโอกาสให้น้องๆ และเยาวชน ร่วมบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวดีๆ ของชุมชนตนเอง ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และจะสร้างชุมชนเข้มแข็งได้ในที่สุด ซึ่งทั้งสามเผยว่าเตรียมฝึกน้องๆ รุ่นหลัง ในการต้อนรับ อ่านข้อมูลประวัติศาสตร์ชองชุมชนตนเอง ส่วนใหญ่เป็นวัดวาอาราม โบราณสถานเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ริมท่าน้ำต่างๆ บรรยายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งหมดยินดีที่ได้เผยแพร่เสน่ห์ความเป็นไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งก็สามารถพบเจอเยาวชนต่างๆ ได้ตลอดท่าน้ำทั้ง 9 แห่ง

ไฮไลท์ แนะตามรอยสักการะ "อยู่เย็น" 4 วัด "เป็นสุข" 5 ท่าน้ำ
ไฮไลท์ ที่ไม่อยากให้คนไทยทุกครัวเรือนพลาด เที่ยว ๓ วัน ๙ ท่าน้ำวิถีไทย โดยมี เรือด่วนรับส่งฟรี โปรแกรมที่น่าสนใจแต่ละแห่ง ดังนี้ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ) วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร (วัดกัลยา) วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร (วัดประยูร) ท่ามหาราช ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค ล้ง 1919 สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ งานวัดร่วมสมัย เก๋ไก๋ไฟกระพริบ และเวทีประชันมหรสพแบบไทยๆ สนุก สุขใจ กิจกรรมมงคลรับปีใหม่ไทยทั้งงาน กิจกรรม 17.00 – 22.00 น. เย็นใจ Iconic, สรงน้ำพระประจำวันเกิด, เวิร์คช็อปร้อยพวงมาลัย, เวทีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง (13 เม.ย. ลาดา อาร์สยาม 14 เม.ย. ว่าน ธนกฤต 15 เม.ย. เปาวลี พรพิมล), อุโมงค์ผ้าขาวม้าเวรี่คูล, รำวงย้อนยุค สามช่า, มวยทะเล ฮาเฮ, ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน, ร้านค้าประชารัฐ ร้านค้าชุมชน, บูทผ้าขาวม้า เวิร์คช็อปผ้าขาวม้าสารพัดประโยชน์, ตลาดย้อนยุคริมน้ำ ฯลฯ
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.waterfestivalthailand.com และ Facebook: Water Festival Thailand

หมายเหตุ เพื่อความน่าสนใจ สื่อทุกท่านสามารถนำภาพทั้งหมดในงานไปใช้เผยแพร่ได้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดภาพนิ่งเพิ่มเติมสำหรับบทความ
https://www.dropbox.com/sh/bq1bqvnl0p1cqqn/AADcAWUjfwQ6B_bY24zlLFZEa?dl=0

ดาวน์โหลดภาพวิดีโอเพิ่มเติมสำหรับคลิปข่าว
https://drive.google.com/open?id=13eEGAeyQ2dFCy5Cdt1HxPdIuEUr9DZff


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ