สสส. จับมือ Toolmorrow เปิดตัวรายการทีวี รอลูกเลิกเรียน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 2 เมษายน 2562 17:57:34 น.
กรุงเทพฯ--2 เม.ย.--สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ นายสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารผ่าน Platform online ของผู้ปกครองในครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น และกรรมการผู้จัดการ Toolmorrow เปิดตัวรายการทีวีออนไลน์ "รอลูกเลิกเรียน" (After School) เพื่อแก้ไขปัญหาช่องว่างของสัมพันธภาพและการสื่อสารในครอบครัว โดยมี น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส. และ พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาร่วมงาน ณ  ห้อง GREEN ชั้นฺ B1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ถ.พระรามสี่ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง