คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรม Microsoft Office 2013: MOS-Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS Certificate

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 10 เมษายน 2562 10:41:52 น.
กรุงเทพฯ--10 เม.ย.--คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2013: MOS-Excel 2013 เข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013: MOS-Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate โดย ดร. วุฒิชาติ แสวงผล / นางสาว ศิริพร โรจนโกศล / นางสาว สุจิรา รัชตะพงศ์ธร จัดอบรมวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562 และติวสอบในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ติดตามรายละเอียดและสมัคร Online ได้ที่ http://www.ict.mahidol.ac.th

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสารัชย์ 092-256-1570 หรือ คุณบังอร 02-441-0909 E-mail: sarachaya.chi@mahidol.ac.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง