หลักสูตรการท่องเที่ยวฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยภาคใต้” นั่งรถไฟชมวัฒนธรรมท้องถิ่น

ข่าวทั่วไป 10 เมษายน พ.ศ. 2562 10:56 น. —ThaiPR.net

หลักสูตรการท่องเที่ยวฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยภาคใต้” นั่งรถไฟชมวัฒนธรรมท้องถิ่น

อาจารย์อภิสรา ตันตสุทธิกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร การท่องเที่ยวและการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยว่า เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา ทางหลักสูตร การจัดการการท่องเที่ยวได้จัดโครงการ "ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยภาคใต้" โดยได้รับเกียรติจากคุณสิทธิชัย ทักษ์คำแหง มัคคุเทศก์มืออาชีพ เป็นวิทยากรบรรยายข้อมูล ให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 97 คน และได้นักศึกษาได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เดินทางโดยการนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟตรัง (อำเภอเมืองตรัง) ไปยังสถานีรถไฟกันตัง ถือเป็นสุดทางสถานีรถไฟฝั่งอันดามัน เป็นการเปิดประสบการณ์แก่นักศึกษา และนอกเหนือจากนั้นเพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นภาคใต้ด้วย.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ