ภาพข่าว: พระอาจารย์นวลจันทร์ ให้โอวาท แก่นักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ ม.หอการค้าไทย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 17 เมษายน 2562 17:11:28 น.
กรุงเทพฯ--17 เม.ย.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยภายในงานได้รับเมตตาจาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ พระวิปัสสนาจารย์ มาแสดงธรรมเทศนาในหัวข้อ สัมมาทิฏฐิ ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่มาเข้าร่วมรับฟัง โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวให้โอวาทแก่นีกศึกษาอีกทั้งยังให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2562 อีกด้วย ณ หอธรรม อาคาร 24 ชั้น 18 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง