ภาพข่าว: จ.ปัตตานี เร่งพัฒนากำลังคน ที่เหลือในอีก 3 ปี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 13:02:27 น.
กรุงเทพฯ--18 เม.ย.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

สพร.23 ปัตตานี จัดประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2562-2564 ตามแผนพัฒนากำลังคน 5 ปี ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง