นานมีบุ๊คส์ จัดงานมอบรางวัลโครงการประกวดวรรณกรรมแว่นแก้ว ครั้งที่ 14 เผยโฉม 12 ผลงานเขียนสำหรับเยาวชนอันทรงคุณค่า

ข่าวทั่วไป Monday April 22, 2019 14:37 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--22 เม.ย.--นานมีบุ๊คส์ นานมีบุ๊คส์ จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 เผยโฉม 12 ผลงานเขียนสำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลใน 4 ประเภทงานเขียน โดยมี 3 ผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จระเข้ตัวเล็กนิดเดียว โดย ไอริณ อิสริยะเนตร ชนะเลิศประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม ปลูกดอกไม้กับช้างตุ้ย โดย อัญชลี อารีย์วงศ์ ชนะเลิศประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ และวันเกิดของเค้าโมง โดย จันทรังสิ์ ชนะเลิศ ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน พร้อมเปิดโครงการประกวดวรรณกรรมแว่นแก้ว ครั้งที่ 15 ปรับโฉมหัวข้อการประกวด และไม่จำกัดอายุผู้ส่ง ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ประธานกรรมการโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานบริษัท นานมีบุ๊คส์ มอบรางวัล ให้กับ 15 นักเขียนคุณภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อาทิ ชมัยภร แสงกระจ่าง, โตมร ศุขปรีชา ผศ.ดร. ผดุง พรมมูล ฯลฯ ร่วมเปิดวงเสวนาพูดคุยถึงเบื้องหลังการคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 4 ประเภท พร้อมเปิดใจผู้สร้างสรรค์ 12 ผลงานเขียนถึงที่มาและแรงบันดาลใจที่สามารถชนะใจคณะกรรมการจนคว้ารางวัลไปครอง ณ อาคารนานมีบุ๊คส์ สุขุมวิท 31 สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานบริษัท นานมีบุ๊คส์ กล่าวว่า ดิฉันภาคภูมิใจที่ได้ร่วมผลิตและสร้างสรรค์ผลงานเขียนคุณภาพสู่วงการสิ่งพิมพ์ของประเทศผ่านโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" อย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนในปัจจุบันที่ควรต้องมีวรรณกรรมที่เหมาะสมและมีคุณค่าใช้ในการอ่านเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียน และคิดวิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญของเด็กในศตวรรษที่ 21 นี้จะเติบโตไปสู่อนาคต ซึ่งในปี 2561 ดิฉันและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันคัดสรรผลงานคุณภาพรวมทั้งสิ้น 12 ผลงานใน 4 ประเภทงานเขียน ซึ่งได้มีการจัดพิมพ์และมอบรางวัลเพื่อแสดงความยินดีกับผู้สร้างสรรค์ผลงานทั้ง 15 ท่านในครั้งนี้ และในปี 2562 เรายังคงจัดการประกวดอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ครั้งที่ 15 ซึ่งปีนี้ได้ปรับโฉมหัวข้อการประกวด ทั้ง 4 ประเภท โดย ประกอบไปด้วยนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) หัวข้อ "Active Citizen (เติบโตเป็นคนเก่ง คนดี รับผิดชอบตัวเองและสังคม)" หนังสือภาพเสริมความรู้ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) หัวข้อ "รู้จักวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่าง ๆ" นวนิยายสำหรับเยาวชน ไม่จำกัดหัวข้อ และสารคดีสำหรับเยาวชน หัวข้อ "ประวัติศาสตร์" ในปีนี้โครงการไม่จำกัดอายุผู้ส่ง เพื่อให้เกิดงานเขียนที่หลากหลายแง่มุมจากทั้งนักเขียนมืออาชีพและนักเขียนหน้าใหม่ ดิฉันจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนผลงานของนักเขียนไทย รวมถึงร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อไป เพื่อปลูกสร้างสังคมแห่งการอ่านเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของเยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไป" ผลการประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 14 ทั้ง 4 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง "จระเข้ตัวเล็กนิดเดียว" โดย ไอริณ อิสริยะเนตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่เรื่อง "ทำแบบนี้ดีไหมนะ" โดย ณิชา พีชวณิชย์ (เรื่อง) หมีบี้ (ภาพ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่เรื่อง "ดินดื้อ" โดย นภัสสร ไชยมโนวงศ์ และ รางวัลชมเชย ได้แก่เรื่อง "ช ช้างอยากเชียร์" โดย พิมพ์หทัย เครือแก้ว (เรื่อง) และ ณัฐรดา กิติคุณเดชา (ภาพ) ประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง "ปลูกดอกไม้กับช้างตุ้ย" โดย อัญชลี อารีย์วงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่เรื่อง "คุณกระต่ายกับไข่ปริศนา โดย พิศิษฐ รัตนวงศ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คณะกรรมการมีมติว่าไม่มีหนังสือเล่มใดควรได้รับรางวัล และรางวัลชมเชย ได้แก่เรื่อง "โป้งจ๋า" โดย กิตติยา ลี้ครองสกุล (เรื่องและภาพ) และร่มรัฐ ปรมาธิกุล (เรื่องและภาพ) ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ เรื่อง "วันเกิดของเค้าโมง" โดย จันทรังสิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ได้แก่เรื่อง "น้ำตาแม่มด" โดย คีตาญชลี แสงสังข์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่เรื่อง "เด็กชายต้นไม้ โดย เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์ และรางวัลชมเชย ได้แก่เรื่อง "กระรอกแดงแห่งสวนกว้าง" โดย ศาตพจี รินสุวรรณ ประเภทสารคดีสำหรับเยาวชน 1 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชมเชย ได้แก่เรื่อง "นิโก้...เด็กแสบแห่งเจดีย์ซูเล" โดย สาคร พูลสุข รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศ อันดับ 2 คณะกรรมการมีมติว่าไม่มีหนังสือเล่มใดควรได้รับรางวัล สำหรับโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ หนังสือสำหรับเด็กเล็ก (ไทย-อังกฤษ) (เหมาะสำหรับผู้อ่าน 3-6 ปี) ประกอบด้วย ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) หัวข้อ "Active Citizen (เติบโตเป็นคนเก่ง คนดี รับผิดชอบตัวเองและสังคม)" ประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) หัวข้อ "รู้จักวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่าง ๆ" กลุ่มหนังสือสำหรับเยาวชน (ภาษาไทย) อายุ 12-18 ปี แบ่งออกเป็น ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน ไม่จำกัดหัวข้อ (เน้นความแปลกใหม่ สร้างสรรค์ ลุ่มลึก เปิดโลกทัศน์) และประเภทสารคดีสำหรับเยาวชน หัวข้อประวัติศาสตร์ (ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์สิ่งของต่าง ๆ การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ฯลฯ) โดยมีรางวัลชนะเลิศประเภทละ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 10,000 บาท และรางวัลชมเชย ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่องจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนังสือได้รับการจัดพิมพ์และจำหน่ายโดยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด พร้อมค่าลิขสิทธิ์นอกเหนือจากเงินรางวัล ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2562 ประกาศผลในเดือนพฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nanmeebooks.com ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 5272 หรือ 5215 โทรสาร 0-2662-0334, 0-2662-1505 หรือ e-mail: wankaew@nanmeebooks.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ