สพร. 22 นครศรีธรรมราช  ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ให้คำปรึกษาผู้ประกอบกิจการ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 15:52:23 น.
กรุงเทพฯ--22 เม.ย.--สพร. 22 นครศรีธรรมราช

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าสถานประกอบกิจการเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก บริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัด เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินปัญหาที่พบนำไปปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยร้อยละ 10 และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ 210 วัน

สถานประกอบกิจการใดสนเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7539-9297

ข่าวที่เกี่ยวข้อง