ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงและเข็มพระปกเกล้า

ข่าวทั่วไป 23 เมษายน พ.ศ. 2562 17:23 น. —ThaiPR.net

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำเร็จการศึกษาหลักสูตร "การบริหารพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสสำเร็จการศึกษา หลักสูตร "การบริหารพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"รุ่นที่ 4 จากสถาบันพระปกเกล้า พร้อมเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงและเข็มพระปกเกล้า ณ ศาลาดุสิตาลัย พระที่นั่งสวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ

ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงและเข็มพระปกเกล้า

ทั้งนี้สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมีพันธกิจประการหนึ่งในด้านการจัดการศึกษาอบรม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะทางการบริหาร ของผู้นำ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับพื้นที่ ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆในบริบทของสังคมท้องถิ่นที่ เผชิญอยู่ในปัจจุบัน และสามารถดำเนินการบริหารและร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นไปตามการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยสถาบันพระปกเกล้ามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหารที่ผ่านหลักสูตรและมีความสามารถที่จำเป็นของการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบท้องถิ่นและการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้นแบบในวงการต่างๆ ของประเทศสืบไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ