สพร.21ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เสริมความแข้งแข็งในภาคอุตรสาหกรรมการท่องเที่ยว

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 24 เมษายน 2562 13:46:20 น.
กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมกับ ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ภายใต้โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างเทคนิค วิธีการ และความสามารถอย่างมืออาชีพ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการฝึกอบรมภายในของสถานประกอบกิจการ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้สามารถแข่งขันได้ และสามารถรองรับการท่องเที่ยวที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยมีสถานประกอบกิจการสนใจเข้าอบรม จำนวน 49 แห่ง ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง