สพร.18 อุดรธานี ต้อนรับคณะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน

ข่าวทั่วไป 25 เมษายน พ.ศ. 2562 11:01 น. —ThaiPR.net

สพร.18 อุดรธานี ต้อนรับคณะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน

วันที่ 24 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาระกิจของหน่วยงาน แก่ผู้ประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมอุดสาหกรรมภาค 4 จังหวัดอุดรธานี ให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาฝีมือแรงงานงาน,การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ และได้ดูสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม เทคโนโลยีชั้นสูงด้านเกษตรแปรรูปและอาหาร ตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร "การขับเคลื่อนศักยภาพผู้ประกอบการผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมโดยการเชื่อมโยงเครือข่าย" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานีน อ.เมือง จ.อุดรธานี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ