สพร.18 อุดรธานี ต้อนรับคณะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 11:01:56 น.
กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

วันที่ 24 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาระกิจของหน่วยงาน แก่ผู้ประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมอุดสาหกรรมภาค 4 จังหวัดอุดรธานี ให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาฝีมือแรงงานงาน,การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ และได้ดูสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม เทคโนโลยีชั้นสูงด้านเกษตรแปรรูปและอาหาร ตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร "การขับเคลื่อนศักยภาพผู้ประกอบการผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมโดยการเชื่อมโยงเครือข่าย" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานีน อ.เมือง จ.อุดรธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง